aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Utworzono: 05 styczeń 2021 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 84

Końcem roku, 29.12.2020, Powiat Suski podpisał umowę na realizację projektu „Babia Góra – 4 pory roku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Wniosek projektowy złożony został do Euroregionu „Beskidy” na wcześniejszy nabór. Po przejściu kolejnych etapów kwalifikacyjnych wniosek ten został zatwierdzony finalnie przez polsko-słowacki Komitet ds. mikroprojektów 22.12.2020 r. W związku z tym, że program Interreg dopuszcza możliwość podejmowania działań projektowych jeszcze przed podpisaniem umowy, część z nich rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku. Było to związane głównie, ze słusznymi jak się później okazało, obawami dotyczącymi możliwości zaostrzenia reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej: Umowa na projekt z programu Interreg podpisana
 
Utworzono: 01 październik 2020 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 541

Powiat Suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b realizujący projekt pn.: "Babia Góra – 4 pory roku", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” ogłasza rekrutacje na zaplanowane w działaniach projektowych plenery fotograficzne, które zorganizowane zostaną w masywie Babiej Góry (2 po polskiej stronie, 2 po słowackiej).   

Czytaj więcej: Rusza nowy projekt
 
Utworzono: 05 grudzień 2018 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 3287

Budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawalności polsko-słowackiego, pogranicznego regionu pod Babią Górą, jako terenu o znacznym potencjale kulturowym i przyrodniczym były głównym celem projektu realizowanego od grudnia ubiegłego roku przez Powiat Suski. Projekt "Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego", w którym partnerem powiatu była słowacka gmina Oravska Polhora, dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020. Jednym z działań służących realizacji założonego w projekcie celu były akcje promocyjne przeprowadzone podczas największych targów turystycznych w Polsce i na Słowacji.

Czytaj więcej: Zakończono projekt promujący Podbabiogórze
 
Utworzono: 01 październik 2018 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 2544

24 września 2018 r. na zamku w Suchej Beskidzkiej, w sali galerii sztuki tutejszego Miejskiego Ośrodka Kultury, odbyło się otwarcie wystawy „Po dwóch stronach Babiej Góry. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe”.

Czytaj więcej: Wystawa na zamku
 
Utworzono: 05 czerwiec 2019 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 2158

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

V Nabór jest uruchomiony dla:
- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 700 000,00 * EUR)
IV Nabór jest uruchomiony dla:
- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 220 000,00* EUR)
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do 31.12.2021 r. (dla 1 osi priorytetowej programu) oraz do 31.12.2020 r. (dla 3 osi priorytetowej programu).

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu
Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR; maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR; maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru
od 04.06.2019  do 31.07.2019 godz. 15.00

Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku - godzina 15:00.
Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia
w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24, 33 488 89 25, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Utworzono: 16 październik 2018 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 2401

Zawoja jest ostatnią miejscowością, w której prezentowana jest mobilna wystawa „Po dwóch stronach Babiej Góry. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe”.  W dniach 8-15 października 2018 r. ekspozycję, przygotowaną w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska–Słowacja 2014–2020, można oglądać w sali Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy.

Czytaj więcej: Wystawa w BCK w Zawoi
 
Utworzono: 21 wrzesień 2018 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 2437

Połowa września to czas, w którym mobilna wystawa „Po dwóch stronach Babiej Góry. Dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe”, przygotowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020, trafiła do Jordanowa.

Czytaj więcej: Wystawa trafiła do Jordanowa
 

Page 1 of 4

<< Start < poprz. 1 2 3 4 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Kultura i Promocja
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008